Aktuality

Řídící výbor MAP Kroměříž na svém 4. jednání dne 26.04.2018 schválil Strategický rámec MAP pro ORP Kroměříž. Tento dokument je nezbytný pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec byl následně oficiálně zaslán na národní stálou konferenci a je umístě zde.