Kontaktujte nás

Konzultaci k MAP poskytujeme zdarma

Městský úřad Kroměříž

odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Riegrovo náměstí 149, Kroměříž

+420 573 321 422

+420 727 868 405                             

Ing. Eliška Pifková

koordinátor a vedoucí odborného týmu

MAP Kroměříž

eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz