Prezentace

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování "Šablony pro MŠ a ZŠ I."                                        07.12.2017

Prezentace Výchovný styl konference - Etická výchova                                                                  28.11.2017

Prezentace k MAP 30.06.2017                                03.08.2017
MAPujeme potřeby škol v ORP Kroměříž                 02.12.2016

Setkání Řídícího výboru 4. října 2016

Zpracování SWOT analýz v PS Kroměříž 20.10.2016